Bitva u Loána 1. 9. -. 6. 9. 1998

Náš příchod do Loána nebyl příliš úspěšný. Krátce po našem příjezdu začalo hořet mě+sto. Naštěstí loánští zdolali oheň v poměrně krátké době. Město však bylo vyschlé na troud a tak každé rozdělané ohniště představovalo nebezpečí dalšího požáru a naše polní kuchyně měla dorazit až za dva dny. K tomu všemu nás obyvatelé Loána nepřivítali nijak nadšeně. Snad to byla předzvěst příštích událostí. Měli jsme raději odjet …

… Vše začalo tím nešťastným pátkem. Unavení a hladoví vojáci nedokázalo odrazit francouzský útok na radnici. Byli první mrtví a ranění. Nezbylo nám než se stáhnout z pozic. Druhý den jsme se snažili dobýt město zpět. Měli jsme však málo munice i zbraní a vojáci byli příliš vyčerpání. Přesto se vítězství jednu chvíli přiklánělo na naši stranu. Jenomže vojsko bez dostatečného velení nebylo schopno výhody využít. Francouzští vojáci nás brzy rozprášili. Kdo neutekl do hor, toho nechal Napoleon popravit. Čekala nás závěrečná bitva. Zformovali jsme zbytky sil a utvořili nádherné, pyšně vyhlížející vojsko. Avšak běda. Zásobování stále vázlo a vojáci trpěli hladem a žízní, na rozdíl od francouzského vojska, které bylo zásobováno loánským obyvatelstvem. A tak jsme i přes počáteční většinu byli totálně poraženi. Bylo více mrtvých než živých a ti z větší míry zraněni. Zachránilo se nás je hrstka …

Zapsal: Lumír Matějka

Napsat komentář