O nás

Spolek vojenské historie Ústí nad Labem vznikl v roce 1996. Sdružuje zájemce o vojenskou historii regionu, zejména o období sedmileté války a napoleonských válek. Spolek vojenské historie Ústí nad Labem svou činností navázal na aktivity obdobné organizace, která působí v Chlumci od roku 1993. Část členů z této organizace v roce 1995 odešla a založila vlastní organizaci. Při založení bylo ve spolku osm členů. V současné době se počet členů ustálil na přibližně 12ti aktivních osobách.

V době svého největšího rozmachu tvořilo jednotku něco málo přes třicet členů a dělil se na dvě sekce. První část tvořila pěchota a druhou plukovní hudební těleso. Bohužel hudba se časem z aktivního života klubu stáhla a v současnosti vystupuje pouze na příležitostných akcích v soukromé režii mimo klubový rámec.

Po svém založení se klub intenzivně věnoval vystrojení a vyzbrojení svých členů za finanční podpory Magistrátu města Ústí nad Labem. Výsledkem této snahy bylo, že jsme se již na konci prázdnin r. 1996 účastnili první domácí bitvy u Chlumce a hned na to i první zahraniční akce v Jeně  (SRN). Svými uniformami představujeme 36.pěší pluk hraběte Kolowrat-Krakowského, jehož posádkovým městem bylo v tomo období město Most. Od tohoto okamžiku jsme procestovali značný kus Evropy a navštívili nejedno významné bojiště – Katzbach, Markersdorf, Rivoli, Tolentino, Loano, Lipsko, Judenburg, Marengo atd. atd. V roce 1999 se členové ústeckého spolku společně s dalšími podobnými spolky z celé Evropy účastnili natáčení amerického filmové štábu v Pont de Vaux, který připravoval dokument o životě Napoleona Bonaparta.

V roce 1999 vystupovali členové spolku na oslavách 750.výročí od nejstarší písemné zmínky o městě Ústí nad Labem, kdy spolek inicioval odhalení pamětní desky rakouskému dragounu Fridrichu Jordanovi na rohu Pivovarské a Dlouhé ulice v Ústí nad Labem. V těchto místech Fridrich Jordan padl 30.srpna 1813 při osvobozování města Ústí nad Labem od francouzských vojsk.

Dalším významným milníkem se stal rok 2006. V tomto roce při účasti na fragmentu 250tého výročí bitvy u Lovosic padlo definitivní rozhodnutí pořídit si výstroj i na období sedmileté války. Hned následujícího roku, při oslavách dalšího významného milníku našich dějin u Kolína, jsme se mohli účastnit v téměř kompletní nové výstroji představující (shodou okolností opět) 36. pěší pluk hraběte Browna. Od té doby se klub účastní bitev ve dvou časových horizontech v kompletních dobových ústrojích. Zároveň tímto okamžikem došlo i k určitému rozšíření klubu. Po vzájemné dohodě se k nám přidalo i několik jednotlivců z jiných klubů napoleonského období, kteří tímto krokem reagovali na nepříznivou situaci stavu rakouské armády z období napoleonských válek.

Vojínové šestatřicátého pluku!

Slavnost svěcení našeho nového praporu vítaným jest mi podnětem, abych podal Vám několik listů s čestnými dějinami našeho pluku.

Ony praví Vám prostě sice, avšak vážně a hrdě, že naši staří kamarádi plukovní dovedli po více než 200 let svou česť vojenskou a slávu našeho pluku povždy na znamenité udržeti výši.

Ve službách devíti mocnářů bojoval pluk 36. ve 238 bitvách, bojích a v jiných podnicích válečných, vždy pamětliv přísahy, kterou na prapor svůj byl složil, všude znám jsa udatností a vzornou kázní svou.

Vojáci!

Dnes obnovili jsme svou přísahu na prapor, dovolali jsme se Boha za svědka naší nehynoucí věrnosti císaři a slib slavný jsme složili, že ctnostmi řádnému vojínu slušícími vždy se zdobiti chceme.

Tuto přísahu na paměti mějte!

Na paměti mějte i heslo, jež vysoce urozená kmotra praporu, nejjasnější paní korunní princezna arcikněžna Štěpánka slovy na stuze praporu zároveň v naší duši a v naše srdce vepsala: Vždy v před!

Šestatřicátníci! Vždy v před s věrností a pílí v míru! – Vždy v před s věrností a rekovnou myslí v době válečné!
Vždy v před za císaře, za říši, za česť i za budoucí slávu našeho milého pluku!

V Terezíně, dne 30. července 1892.

Velitel pluku

 

Více k historii skutečného pěšího pluku č. 36 si můžete více přečíst zde.

 

Napsat komentář