Kronika 36. Regimentu

Zde je krátký přehled života znovuzrozených regimentů jednak

36. pěšího pluku hraběte Browna z období Sedmileté války 

a

36. pěšího pluku hraběte Kolowrat-Krakowského z období Napoleonských válek.

Napsat komentář